Ducmo-koontimallinnus ja esivalmistus varmistavat LVI-asennusten laadun, nopeuden ja helppouden

 

Perinteisesti rakennusprojekteissa tilaaja, arkkitehti tai pääsuunnittelija hoitavat kaiken projektiin liittyvän koordinoinnin eri ammattialojen kesken. LVI-suunnittelu, sähkösuunnittelu ja rakennesuunnittelu tulevat useimmiten eri toimijoilta ja projektin vetäjän vastuulle jääkin huolehtia, että kaikki osa-alueet ovat toteutusvaiheessa yhteensopivat. Tässä vaiheessa havaittujen virheiden korjaaminen on usein kallista ja aiheuttaa usein myös viivästyksiä projektiin.

Ducmon koontimallinnus ja esivalmistustyöt varmistavat sen, että kaikki suunnitelmat ovat tilaajan, arkkitehdin tai pääsuunnittelijan tarkasteltavissa yhtäaikaisesti, jolloin mahdolliset ongelmakohdat havaitaan ajoissa. Näin pysytään sekä budjetissa että aikataulussa, kun mahdollisista virheidenkorjaamisista aiheutuvia lisäkuluja ei synny ja kaikki suunnitelmien osa-alueet ovat yhteensopivat.

Huolehdimme tehokkuudesta

Millintarkat 3D-suunnitelmat mahdollistavat pitkälle viedyn esivalmistuksen ja minimoivat yllätykset työmaalla, kun ristiriidat rakenteissa ratkaistaan etukäteen. Laadukkaat tuotteet valmistetaan Ducmon tehtaassa helposti asennettaviksi kokonaisuuksiksi. Valmiiksi eristetyt tuotteet toimitetaan työmaalle sovittuna aikana asennusohjeineen.

Nopeutamme asennustyötä

Huolellinen esivalmistus sekä helposti älylaitteilla seurattavat asennusohjeet helpottavat asennusprosessia, jolloin työ nopeutuu ja työn kannattavuus lisääntyy. Selkeiden ohjeistuksien seuraaminen vähentää ammattilaisten tarvetta työmaalla.

Huomioimme turvallisuuden

Putkien ja komponenttien leikkaukset, hitsaukset ja liitokset tehdään lähes valmiiksi, jolloin sitä ei tarvitse tehdä työmaalla. Tarkat mitoitukset mahdollistavat asennusprosessien muuttamisen turvallisemmaksi työmaalla. Esimerkiksi ilmanvaihtokanavat ja kattotuotteet voidaan asentaa maassa rakennettavaan vesikattoon turvallisesti ja tehokkaasti.

Ajattelemme ympäristöä

Ducmo-koontimallinnus ja tuotteiden esivalmistus parantavat ja selkeyttävät materiaalin hallintaa, jolloin hukkaa ei tule, kun kaikki materiaali voidaan hyödyntää eri kohteissa. Tarvittavat komponentit toimitetaan työmaalle säänkestävästi pakattuina ja selkeästi numeroituina. Eristeinä käytämme ympäristöystävällisiä materiaaleja.

Pyydä tarjous

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää Ducmo-koontimallinnuksen soveltuvuudesta ja hinnoittelusta omaan rakennuskohteeseesi? Lähetä meille maksuton tarjouspyyntö. Tarjouspyyntö ei ole vielä sitova.