“Yrityksemme vastaa tulevaisuuden tarpeisiin, jossa työvoimapula on ratkaistava sekä ympäristökysymykset otettava huomioon myös konkreettisesti.”

 

 

Ducmo Oy:n perustajat aloittivat LVI-asennustyöt rakennuksilla 2000-luvun alkupuolella. Ajan ja kokemuksen karttuessa ihmettelyn aiheeksi nousi suunnittelun keskeneräisyys. Merkittävä osa suunnittelusta jää työmaalla asentajalle. Materiaalihukka on merkittävä ja suunnittelun puutteesta johtuvat materiaalipuutokset rasittavat työmaan prosesseja. Rakennusalan perinteinen suunnittelujärjestys ja tapa ei mahdollista kokonaisvaltaista suunnittelua, joka ratkaisisi ristiriidat rakenteissa. Yleistynyt BIM-tietomallipohjainen suunnittelu ei ratkaise täysin ongelmia eikä siten mahdollista esivalmistusta. Ducmon perustajat lähtivät rohkeasti kokeilemaan erilaista suunnittelutekniikkaa ja esivalmistusta.

Ensimmäiset kohteet olivat lämmönjakohuoneita, joihin vaihdettiin öljylämmityksen tilalle maalämpö. Lämmönjakohuoneen äärimitat tuotiin suunnitteluohjelmaan ja laitteisto sijoiteltiin 3D-tekniikalla huoneeseen. Kaikki putket ja komponentit mallinnettiin ja esivalmisteltiin. Laitteiston vaihto pystyttiin tekemään talvella yhden päivän aikana ilman pidempää lämpökatkoa. Uutta laitteistoa ei tarvinnut sijoittaa erilliseen tilaan, vaan se pystyttiin sijoittamaan entisten laitteiden tilalle.

Seuraavat kohteet olivat rakennusten yläpohjien ilmanvaihtokanavistot. Ristikkojen vinosauvat sekä tukimateriaali määrittelevät ilmanvaihtokanavien asennusreitit yläpohjassa. Ducmon tiimi kehitteli ratkaisun, jonka avulla kattoristikoista saatiin realistinen malli ohjelmaan. Rakennuskohteesta tehtiin malli kattoristikoineen, johon mallinnettiin ilmanvaihtokanavistot. Kanavistot esivalmisteltiin mallinnusten perusteella valmiiksi lohkoiksi. Lohkot kuljetettiin työmaalle ja kiinnitettiin paikalleen. Ratkaisun avulla saatiin asentajien työaikaa lyhenemään perinteiseen asennustapaan verrattuna jopa 60 %.

Meidän visiomme on olla Suomen johtava 3D-mallintaja ja esivalmistaja talotekniikan alalla. Haluamme muuttaa konservatiivista toimialaa tehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Yrityksemme vastaa tulevaisuuden tarpeisiin, jossa työvoimapula on ratkaistava sekä ympäristökysymykset otettava huomioon myös konkreettisesti.

 

Ota yhteyttä